Materijali koje koristimo u izradi namještaja po mjeri.

Iverica

iverica03Iverica je opšti naziv za ploču napravljenu od iverja drveta ili drugih lignoceluloznih materijala koje je međusobno povezano organskim vezivom pomoću visoke temperature, pritiska, vlage, očvršćavača itd. Iverica je ploča dobijena presanjem piljevine. Radi se u različitim debljinama 10,12,16,18,19,22,25,28,38 i 58 mm.Uglavnom se ne koristi za izradu namještaja, iako postoje dijelovi koji se rade baš od nje. Podovi za krevete, dijelovi raznih sjedećih garnitura, police, pregradni zidovi, kulise, rasteri za denivelaciju podova, u svemu tome možemo i upotrebljavamo ivericu.

Iveral je oplemenjena iverica koja je presvučena tankom folijom u boji ili imitacijama teksture drveta. Radi se u istim debljinama kao i iverica. Od iverala se može raditi gotovo sve, ali postoje stvari za koje je bolje koristiti iveral i one druge za koje su bolji neki drugi materijali.V ećina korpusa tj. tijela elemenata namještaja se uglavnom rade od iverala. Npr. vrata od iverala u jednom komadu mogu biti dosta velika, jer je iveral “miran” materijal i nije toliko podložan utjecaju vlage iz zraka. Naravno u slučaju interne upotrebe.


Kantiranje i zatvaranje rubova

Rubovi odrezanog iverala kantiraju se lijepljenjem trake. Traka je plastična, raznih debljina. Uz gore opisane vrste iverice, još se upotrebljava i iverica koja je oplemenjena raznim vrstama furnira. Rubovi se zatvaraju ili trakom furnira ili drvenom letvicom.

Medijapan se odlikuje čvrstoćom i dobrom obradivošću. Izrađuje se u raznim debljinama već od 3,2 mm za tzv. leđa elemenata.Pokriva se ili furnirom ili lakiranjem. Prilikom oštećenja lakiranog MDF-a dobro je što se može pobrusiti i ponovo lakirati. Na taj način je relativno lako i promijeniti boju i izgled namještaja od MDF-a. Upotrebljava se za izradu fronti u na namještaju, za izradu naličja raznih šankova, pulteva, gornjih ploča stolova i dr. Razne primjene zahtijevaju razne vrste obrade, kitova te boja za površinu.


Proizvodnja iverice u EU

Prema načinu presovanja, postoje normalno presovane i ekstruziono presovane iverice. Kod normalno presovanih, sila presovanja djeluje upravno na površinu ploče, pa je iverje postavljeno paralelno površini ploče, dok se kod ekstruzionih presovanje vrši paralelno površini ploče, a iverje je postavljeno upravno na površinu ploče.
Prema zapreminskoj masi, iverice se dijele na: iverice male zapreminske mase (izolacione iverice; < 400 kg/m3), srednje zapreminske mase (400 kg/m3 − 800 kg/m3) i velike zapreminske mase (> 800 kg/m3).
Najčešće vrste sirovina za izradu iverice su: standardni iver, vafer i strend.